[ ANDERE ]
Vennootschapsbelasting
Dit seminarie maakt deel uit van een reeks van 9 dinsdagavonden. De volledige
reeks telt 36u. De reeks start op 17/09/2019.

Volgende topics worden behandeld:
• opbouw en belangrijkste bewerkingen bij de concrete invulling van een
aangifte in de vennootschapsbelasting
• bespreking van de belangrijkste wetsartikelen (art. 18, 32, 47,... WIB92) +
bespreking rechtsleer en praktijkcases
• behandeling van specifieke topics (o.a. vennootschapsbelasting bij liquidatie
van een vennootschap)
• behandeling van recente wetswijzigingen en actuele topics
Voorafgaandelijk inschrijven is verplicht en is enkel mogelijk voor de volledige
reeks via de website van de Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be/opleidingen/tax-accountancy-management.


Op 15/10/2019 te Karel De Grote-Hogeschool, Campus Groenplaats
Nationalestraat 5, 2000 Antwerpen
Aanvang 18:00 - Duurtijd 4h - Prijs : zie website
Met medewerking van : Jos Reniers
Bart Desmet

Ingericht door : Karel de Grote-Hogeschool (KDG)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Vandenbulcke Nausikaä
Tel : 03 613 16 55 - Fax :
E-mail : nausikaa.vandenbulcke@kdg.be
- URL : www.kdg.be/opleidingen/tax-accountancy-management