[ ANDERE ]
Publieke sector en non-profit
Dit seminarie maakt deel uit van een reeks van 6 donderdagavonden. De volledige
reeks telt 24u. De reeks start op 19/09/2019.
De inhoud is als volgt samengesteld:

Non-profit:

In deze cursus wordt naast een algemene inleiding inzake rechtspersonenbelasting
stilgestaan bij een aantal belangrijke topics waarmee een VZW kan geconfronteerd
worden. Zo zullen onder meer aan bod komen: hoe een jaarrekening van een VZW
lezen en wat zijn haar boekhoudkundige verplichtingen, onderscheid
rechtspersonenbelasting en vennootschapsbelasting, vrijwilligersvergoedingen,
VZW's en btw, fusies van VZW's, aangifte patrimoniumtaks,...
Publieke sector:

In deze cursus worden nieuwe richtlijnen en tendensen m.b.t. accountancy en
audit in de publieke sector nader bekeken. Binnen de publieke sector in het
algemeen gaan we ons vooral focussen op administraties van de Federale Overheid
zoals de genationaliseerde bedrijven o.a. "instellingen van openbaar nut,
autonome overheidsbedrijven,...", de gemeenschappen en gewesten met het
accent op Vlaamse rechtspersonen zoals "agentschappen naar publiek recht" en
ten slotte de lokale overheden zoals gemeenten, OCMW's,... . Een verdere
uitdieping van deelsegmenten van de "publieke sector" kan gebeuren op basis van
de voorkennis en specifieke behoeftes van de participanten. Daarenboven wordt
specifiek stilgestaan bij de verschillen tussen de "publieke sector" en de "profit
setor".Voorbeelden van specifieke wettelijke rapporteringen worden besproken.
Voorafgaandelijk inschrijven is verplicht en is enkel mogelijk voor de volledige
reeks via de website van de Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be/opleidingen/tax-accountancy-management.


Op 17/10/2019 te Karel De Grote-Hogeschool, Campus Groenplaats
Nationalestraat 5, 2000 Antwerpen
Aanvang 18:00 - Duurtijd 4h - Prijs : zie website
Met medewerking van : Gert Van Den Berg
Annie De Wilde

Ingericht door : Karel de Grote-Hogeschool (KDG)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Vandenbulcke Nausikaä
Tel : 03 613 16 55 - Fax :
E-mail : nausikaa.vandenbulcke@kdg.be
- URL : www.kdg.be/opleidingen/tax-accountancy-management