[ FISCAAL RECHT ]
Meest gemaakte btw-fouten in de praktijk
Om naheffingen en boeten te vermijden is het belangrijk om btw-fouten te voorkomen of de gemaakte fouten met kennis van zaken te verbeteren. Tijdens deze opleiding wordt per thema eerst het kader geschetst, gevolgd door een overzicht van de veelgemaakte fouten en de gevolgen ervan. De geselecteerde thema’s zijn acuut en actueel.

O.a. volgende items komen aan bod:
- Afboeken van oninbare vorderingen
- Wat zijn de meest gemaakte fouten bij de doorrekening van kosten?
- Doorrekening van kosten gemaakt in het buitenland aangerekend met lokale btw
- Facturatie van diensten: onderscheid tussen btw-plichtige en niet-btw-plichtige klanten
- Leveringen van goederen: de fysische goederenstroom versus de factureringsstroom
- Voorlegging bewijzen van IC-leveringen en uitvoer: wat zijn de zwakke punten?
- Ontvangst facturen met onterechte aanrekening van btw door buitenlandse leverancier
- Aanrekenen btw of btw verlegd: buitenlandse btw-plichtigen, werk in onroerende staat
- Zelf uitgevoerde werken in onroerende staat
- Omzetvergelijking btw en boekhouding
- Overbrengingen en niet-overbrengingen: register van verzonden/ontvangen materialen
- Online verkopen van goederen: speciale regels voor btw-doeleinden?
- Wederzijdse prestaties bv. sponsoring in ruil voor business-seat
- Recht op aftrek en recht op teruggaaf: specifieke aftrekbeperkingen, gemengde btw-plichtigen, formaliteiten, voordelen van alle aard
- Rapportering van invoerdocumenten
- Onroerende verhuur en met btw belaste terbeschikkingstellingen
- Gebruik van goederen van het bedrijf voor andere doeleinden
- Herzieningen van de btw op goederen die ophouden te bestaan in de onderneming
- Stopzetting van uw btw-activiteit en btw-herzieningen
- Tijdstip van opname


Op 17/09/2019 te Gent (sint-Denijs Westrem)
Holiday Inn Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Sint-Denijs Westrem
Aanvang 13:30 - Duurtijd 3,5h - Prijs : 195 excl. btw per seminarie
Met medewerking van : Tim VAN SANT

Ingericht door : Practicali BVBA (PRACTICALI)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Annick Bardoel
Tel : 0468/200.212 - Fax :
E-mail : info@practicali.be
- URL : http://www.practicali.be