[ FISCAAL RECHT ]
INCOTERMS EN BTW: PRAKTISCHE TOEPASSINGEN
Juist gebruik en kennis van Incoterms
Een internationale transactie wordt pas een succes als koper en verkoper precies
weten welke kosten, risico's en formaliteiten zij dragen.
Woorden, afkortingen, begrippen en verantwoordelijkheden worden in
verschillende landen voor verschillende transportmodi op een verschillende manier
geïnterpreteerd. De Internationale Kamer van Koophandel (ICC) heeft daarom de
Incoterms vastgelegd. Deze afspraken vormen de basis van de
leveringsvoorwaarden in de internationale handel.

Grote risico’s bij onterechte toepassing btw-vrijstelling
Aan een internationale transactie zijn ook altijd btw- en/of douaneaspecten
verbonden. De keuze van een bepaalde Incoterm heeft dus ook gevolgen op dit
gebied. De Administratie zal zich vaak baseren op de Incoterms om te kunnen
analyseren in welke juridische relatie het vervoer plaatsvindt, en dus een btw-
vrijstelling mogelijk is.
Een onterechte toepassing van een btw-vrijstelling voor intracommunautaire
leveringen of uitvoer uit de Europese Unie, houdt grote risico’s in voor de verkoper.


Incoterms geven duidelijke aanwijzingen bij toerekening vervoer.
Het Europees Hof van Justitie besliste dat bij twee opeenvolgende verkopen van
dezelfde goederen, het vervoer slechts aan één verkoop kan worden toegerekend.
Het is dus uitermate belangrijk te weten welke verkoop met vervoer is en welke
zonder vervoer.

Concrete gevolgen van gebruikte Incoterm.
Worden onder meer op een praktische manier toegelicht met diverse
praktijkvoorbeelden:
- wat zijn de voornaamste verschilpunten tussen de Incoterms 2000 en de
Incoterms 2010?
- wat houden de verschillende Incoterms in?
- wat zijn de btw-gevolgen van elke Incoterm?
- bij welke Incoterm kan ik een btw-vrijstelling toepassen?
- moet ik bij EXW altijd btw aanrekenen?
- moet ik mij als koper registreren voor de btw als ik goederen van buiten de
Europese Unie DDP aankoop in een andere Europese lidstaat/land?
-...


Op 15/10/2019 te 2430 Laakdal
DE VESTEN
Kanaalweg 6/1
2430 LAAKDAL

Aanvang 09:00 - Duurtijd 7h - Prijs : EURO 488
Met medewerking van : PETER RAES

Ingericht door : HetBTWHuis (HETBTWHUIS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Denise Lemeire
Tel : 023314987 - Fax : 023772447
E-mail : admin@hetbtwhuis.be
- URL : www.hetbtwhuis.be