[ FISCAAL RECHT ]
Optimalisatie werkkapitaal & Cashflow analyse.
Cashflow analyse: belangrijkste sturingsparameter voor uw onderneming !
Om een correct beeld te krijgen van de gezondheid van uw onderneming is de
cashflow de enige zinvolle indicator.
Het is immers de (positieve) cashflow die de continuïteit van een onderneming
garandeert, niet enkel de omzet of de winst.
Tijdens dit kennisatelier leren wij hoe de onderneming te sturen op basis van cash
en cashstromen, zodat u niet enkel de eigen onderneming kan evalueren, maar
ook klanten en leveranciers.

Constante druk op het werkkapitaal
Het verlagen van uw werkkapitaal is de goedkoopste (maar niet steeds
makkelijkste) wijze om de financiële liquiditeit van uw organisatie te garanderen.
Eigen geld blijft immers het goedkoopst.
- Maar hoe pakt u dit aan?
- Waar bevindt zich dit werkkapitaal?
- Hoe kunt u dit terug onder controle krijgen? Welke alternatieven kent u?

Hoe uw werkkapitaal optimaal beheren ?!
Deze master class beoogt dan ook om de onderdelen van het werkkapitaal toe te
lichten en te projecteren, de impact ervan op de financiële situatie van de
onderneming in te schatten en een optimalisatie na te streven om cash vrij te
maken.
Aan de hand van transparante en herkenbare oefeningen leert u hoe u uw
werkkapitaal optimaal kunt beheren.

Berekening, risico’s en gevolgen
- Betekenis & impact van “werkkapitaal”
- Diverse componenten van het werkkapitaal:
- Onderscheid tussen rendabiliteit en liquiditeit
- Invloed van het werkkapitaal op de diverse cashflowberekeningen
- Beïnvloeding van de waarde van de aandelen
- Risico van verkopen zonder ontvangsten …
- Vaststellen van debiteurentermijn, voorraadtermijn en crediteurentermijn en de
effecten daarvan op rendement en cashflow
- Wat zijn de aangewezen termijnen
- Hoe de diverse termijnen onder controle houden?
- Definieer de diverse geldstromen binnen de organisatie
- Cycli en effecten op de operaties.
- Projecties en simulaties van kasstromen.
- Hoe in kaart brengen?
- Hoe cash vrijmaken....


Op 15/10/2019 te 9051 Gent

HOLIDAY INN GENT EXPO -
Maaltekouter 3 –
9051 GENT

Aanvang 09:00 - Duurtijd 7h - Prijs : EURO 575
Met medewerking van : Guy Parmentier

Ingericht door : KennisAteliers (KENNISATELIERS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Herman Cauwels
Tel : 02/331.49.87 - Fax : 02/377.24.47
E-mail : herman.cauwels@kennisateliers.be
- URL : http://www.kennisateliers.be