[ FISCAAL RECHT ]
Samenwerkingsverbanden in de (para)medische sector
Prestaties van artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en medische verzorging door ziekenhuizen en psychiatrische instellingen zijn vrijgesteld van de btw. Steeds frequenter werken (para)medici samen, waarbij ze bepaalde kosten delen (vb. gemeenschappelijk kabinet met secretariaat) of soms zelfs inkomsten poolen. Deze samenwerkingen tussen (para)medici kunnen tot btw-problemen leiden als de associatie zelf btw moet aanrekenen op haar ondersteunende prestaties voor de leden van het samenwerkingsverband.

De btw-administratie verduidelijkte in een nieuwe circulaire haar standpunt over een aantal belangrijke praktische vragen voor de btw-behandeling van diverse vormen van samenwerkingsverbanden in de medische sector.

Komen o.a. ter sprake tijdens dit seminarie:
- Wat zijn de verschillende vormen van samenwerking in de (para)medische sector?
- Wanneer int een arts zijn eigen ereloon, of wanneer is het ereloon van het samenwerkingsverband?
- Wat met de inkomsten die niet door de associatie gepoold worden?
- Wanneer beoefenaars van een (para)medisch beroep richten een associatie oprichten die zowel kosten als inkomsten 'poolt'. Kan deze associatie optreden als zelfstandige groepering van personen?
- Een (para)medische praktijk (bvba) stelt andere (para)medische beroepsbeoefenaars (niet-aandeelhouders) tewerk in zijn praktijk. Alle honoraria worden ontvangen door de praktijk. Wat zijn de btw-consequenties?
- Een artsenassociatie is werkzaam binnen een erkend ziekenhuis. Het ziekenhuis ontvangt de erelonen van de artsen (leden van de artsenassociatie) in hun naam en voor hun rekening. Het ziekenhuis houdt evenwel een gedeelte van de erelonen. Btw-gevolgen?
- Hoe moeten de kosten in een samenwerkingsverband verdeeld worden zodat er geen bijkomende btw verschuldigd wordt op de doorrekening van de kosten aan de leden?
- Mog


Op 23/09/2019 te Brugge (oostkamp)
Van Der Valk Hotel, Kapellestraat 146, 8020 Oostkamp
Aanvang 18:30 - Duurtijd 3,5h - Prijs : 195 excl. btw per seminarie
Met medewerking van : Tim VAN SANT

Ingericht door : Practicali BVBA (PRACTICALI)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Annick Bardoel
Tel : 0468/200.212 - Fax :
E-mail : info@practicali.be
- URL : http://www.practicali.be