[ FISCAAL RECHT ]
Woonkredieten: fiscale adviesverlening
Adviesverlening inzake woonkredieten is niet altijd zo eenvoudig. Per thema geeft de docente eerst de theorie weer met daarna telkens een cijfervoorbeeld. U leert waar optimalisaties zitten. krijgt overzichtschema’s als leidraad.

O.a. volgende topics aan bod:
- De Vlaamse geďntegreerde woonbonus: voorwaarden voor verwerving en behoud
- Woonbonusleningen generatie 1 en 2: attentiepunten
- Hoeveel fiscaal voordeel heeft u op betaalde premies van schuldsaldoverzekeringen?
- Lening deels met hypothecaire inschrijving en deels met mandaat
- Hoe financiert u optimaal bij deels beroepsmatig gebruik van de eigen woning?
- Hoe gaat u tewerk bij de verhuring van de eigen woning aan de vennootschap?
- Herfinancieringsleningen en wederopnames
- Combinatiegevallen met meerdere (oude en nieuwe) leningen
- Pandwissels: onder welke voorwaarden kunt u de Vlaamse fictie inroepen?
- Hoe financiert u optimaal een tweede verblijf?
- Waar zitten de optimalisatiemogelijkheden?
- Brusselse woonbonus voor inwoners van het Brusselse Gewest: voorwaarden?
- Waalse wooncheque voor inwoners van het Waalse gewest: voorwaarden

Deze interactieve opleiding is nuttig voor professionals die behoefte hebben aan een heropfrissing van alle fiscale regimes woningkredieten met het oog op adviesverlening aan hun klanten.


Op 30/09/2019 te Sint-Niklaas
Hotel Serwir Sint-Niklaas, Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas

Aanvang 13:00 - Duurtijd 5h - Prijs : 195 excl. btw per seminarie
Met medewerking van : Sophie HUGELIER

Ingericht door : Practicali BVBA (PRACTICALI)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Annick Bardoel
Tel : 0468/200.212 - Fax :
E-mail : info@practicali.be
- URL : http://www.practicali.be