[ FISCAAL RECHT ]
RECENTE JURISPRUDENTIE IN FISCALE ZAKEN
Meester Lauwers zal ons onderhouden over recente rechtspraak met wijzigende
standpunten of bevestiging van reeds voordien ontstane jurisprudentie.


Op 21/09/2019 te Europahotel
Gordunakaai 59 te 9000 Gent
Aanvang 09:00 - Duurtijd 3h - Prijs : gratis voor leden en hun medewerkers
Met medewerking van : Thierry Lauwers

Ingericht door : Beroepsvereniging van Bedrijfsrevisoren , externe accountants en zelfstandige boekhouders (BERA)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Ulrich De Poortere, Secretaris
Tel : 09/255 50 96 - Fax : 09/255 50 87
E-mail : info@bera.be
- URL : www.bera.be