[ FISCAAL RECHT ]
De toepassing van de nieuwe antiwitwaswet van 18 september 2017 in de praktijk g


Sinds de invoering van de wet van 18 september 2017 is de aanpak van het antiwitwasbeleid in België grondig gewijzigd.

Van een regelgebaseerde aanpak is de wetgever geëvolueerd naar een risicogebaseerde aanpak. De betrokken tussenpersonen moeten binnen hun activiteiten bepalen wat de risico’s zijn in verband met de antiwitwaswetgeving en wat hieraan gedaan kan worden om deze in kaart te brengen en te vermijden. In een volgende stap moeten de cliënten ingedeeld worden in risicoklassen.

Tijdens dit seminarie zal specialist Carl Wtterwulghe de handleiding, opgesteld door de FSMA, toelichten. Verder zal hij deze toelichting aanvullen met praktijktips voor uw eigen werkdossiers. U krijgt volop de mogelijkheid om eigen vragen te stellen over dit actuele thema.


Op 23/09/2019 te Antwerpen
Theologisch en Pastoraal Centrum, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen
Aanvang 13:45 - Duurtijd 3,5h - Prijs : 190
Met medewerking van : Carl Wtterwulghe

Ingericht door : Wolters Kluwer - Van Belleghem Opleidingen (KLUWER-VAN BELLEGHEM)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Nele Provoost
Tel : 015/45.34.30 - Fax : 015/42.28.31
E-mail : accreditatie.VB@wolterskluwer.com
- URL : http://www.kluweropleidingen.be