[ FISCAAL RECHT ]
Praktische inleiding tot het internationale fiscale recht voor ondernemingen


Onze economie evolueert meer en meer in een internationale richting. Als gevolg hiervan moeten fiscale vragen steeds meer vanuit een internationaalrechtelijk standpunt beoordeeld worden, rekening houdend met meerdere fiscale wetten en regels.

Ook cijferberoepers worden meer en meer met dossiers geconfronteerd waarin internationale fiscale aspecten vervat zijn. Een basiskennis van het internationale fiscale recht is dan ook cruciaal om dergelijke dossiers goed te kunnen behandelen. Deze opleiding helpt u om een eerste inzicht te verwerven.

Aan de hand van een presentatie van ca. 250-tal slides geeft de docent u een overzicht van de belangrijkste aspecten inzake internationale fiscaliteit.

In een dubbelbelastingverdrag spreken staten af hoe de heffing van hun belastingen op elkaar wordt afgestemd met als voornaamste doel om internationale dubbele belastingen te voorkomen én belasting te ontlopen. Belastingverdragen zijn deel van het belastingrecht en meer in het bijzonder van het internationale belastingrecht. België heeft met ca. 100 landen een belastingverdrag gesloten.


Op 15/10/2019 te Laakdal
Domein De Vesten, Kanaalweg 6, 2430 Laakdal
Aanvang 09:00 - Duurtijd 6h - Prijs : 806
Met medewerking van : Peter Van Rompaey

Ingericht door : Wolters Kluwer - Van Belleghem Opleidingen (KLUWER-VAN BELLEGHEM)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Nele Provoost
Tel : 015/45.34.30 - Fax : 015/42.28.31
E-mail : accreditatie.VB@wolterskluwer.com
- URL : http://www.kluweropleidingen.be