[ ANDERE ]
GDPR, marketingpraktijken, online-reclame en compliant gebruik van social media
De GDPR is reeds ruim een jaar in werking en de eerste boete is inmiddels
uitgeschreven door de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Toch bestaan
nog steeds heel veel vragen rond de praktische toepassing en implementatie
van de GDPR in een ondernemingscontext.Mr. Olivier Sustronck zal één en ander aan de hand van praktische
voorbeelden toelichten met speciale aandacht voor:

de concrete toepassing van de wetgeving in de praktijk in het bijzonder bij
marketingpraktijken, online reclame en het gebruik van sociale media door
ondernemingen
de maatregelen en sancties die door privacy autoriteiten binnen de EU
(kunnen) worden opgelegd en uitgesproken.
Volgende topics komen aan bod:

Inleiding – dient U in elk geval uw privacy-policy aan te passen?
GDPR: marketingpraktijken en online-reclame
GDPR: het gebruik van social media door bedrijven
Tips & tricks / do’s & dont’s:
Plaats steeds een link naar de privacy-policy van Uw onderneming
Welke toestemmingen dienen uitdrukkelijk gevraagd te worden:
cookies
pixels
Opletten met:
klantenlijsten
foto’s (van klanten, personeelsleden, bezoekers…)
recencies
andere
Meester Olivier Sustronck is advocaat bij het kantoor Mr. Franklin te Brugge
(www.misterfranklin.be). Hij is gecertificeerd DPO en auteur van het
“Praktijkboek Internetrecht” uitgegeven bij Wolters Kluwer. Hij begeleidt
dagelijks ondernemingen bij de implementatie met de GDPR en is DPO bij een
tiental ondernemingen, waaronder Balie West-Vlaanderen.


Op 17/10/2019 te Online Seminarie
Online Seminarie
Aanvang 12:00 - Duurtijd 2h - Prijs : EUR145,2 (incl. BTW)
Met medewerking van : Olivier SUSTRONCK, Mr. Franklin Advocaten


Ingericht door : Lexalert bvba (LEXALERT)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Isabelle Naessens (webinar manager)
Tel : 093305977 - Fax :
E-mail : seminars@lexalert.be
- URL : https://www.lexalert.be/nl/seminar/gdpr-marketingpraktijken-online-reclame-en-compliant-gebruik-van-social-media-door-bedrijven