[ FISCAAL RECHT ]
Verloningsfiscaliteit
Het bezoldigingspakket van bedrijfsleiders en werknemers bestaat meestal niet enkel uit een geldelijke vergoeding, maar ook uit andere alternatieve bezoldigingsvormen.
Tijdens dit seminarie zal op een aantal van deze alternatieve verloningstechnieken dieper worden ingegaan: auteursrecht, aandelenoptieplannen en andere equity-vergoedingen, winstpremie, de niet-recurrente resultaatsgebonden bonus.
Voor elke verloningsvorm zal toegelicht worden wat zij juist inhoudt, wat haar fiscale en parafiscale (sociale zekerheid) behandeling is, en wat de grootste verschillen zijn. Tevens zal ook ingegaan worden op de problematiek en de rechtspraak van de bezoldigingstheorie. Er wordt ook stilgestaan bij de recente rechtspraak inzake waardering van voordelen van alle aard.
Tot slot zullen voor de volledigheid een aantal veelvoorkomende verloningstechnieken en sociale voordelen kort opgelijst worden: fiscale incentives ivm bedrijfswagens (cf. recente updates in de FAQ inzake het voordeel alle aard, het principe ‘cash for cars’, het mobiliteitsbudget), ter beschikkingstelling van een fitnessruimte, kinderopvang, au pair, maaltijdcheques,… Ook het verschil tussen voordelen alle aard en sociale voordelen zal nog even worden toegelicht, daar dit soms uit het oog wordt verloren. Er zal ook kort ingegaan worden op de rulingpraktijk inzake kostenvergoedingen.
Het geheel van dit seminarie en de behandelde onderwerpen moet de cursist toelaten om voor een concrete situatie na te gaan welke verloningstechniek de meest aangewezen is.

Brigitte Lievens en Veerle Lerut van Mythra Advocaten geven ons een overzicht van de meest interessante verloningstechnieken. Beiden zijn gespecialiseerd in de fiscale aspecten van beroepsinkomsten in al haar vormen en facetten, waardoor zij de perfecte sprekers zijn voor dit BVC-seminarie.


Op 20/09/2019 te Brugge
Sint-Andriesabdij Zevenkerken Conferentiezaal
Zevenkerken 4
8200 Sint-Andries

Aanvang 14:00 - Duurtijd 3h - Prijs : Leden: gratis - Niet-leden: 150,00 EUR - Studenten: 30,00 EUR
Met medewerking van : Brigitte Lievens & Veerle Lerut (Mythra Advocaten)

Ingericht door : Beroepsvereniging voor Cijferberoepen (BVC)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Scharlaeken Ine
Tel : 050406640 - Fax : 050406641
E-mail : info@bvc-beroepsvereniging.be
- URL : http://www.bvc-beroepsvereniging.be