[ ANDERE ]
Vastgoed en verzekeringen
In dit seminarie wordt op in gegaan op het verzekeringsrecht en de toepassing
daarvan in praktijkgevallen binnen het appartementsgebouw.
Hoe omgaan met de dwingende wettelijke bepalingen en de polisvoorwaarden
inzake de afgesloten verzekeringen ?
Hoe is het appartementsgebouw goed verzekerde ?
Wat doen wanneer zich een schadegeval voordoet ? Wat met een laattijdig
betaalde premie ?
.. ?

De eigen praktijk leert dat binnen dit werkveld vaak gezondigd wordt of nood is
aan heldere informatie. In dit seminarie bieden wij boeiende – en nieuwe
invalshoeken aan.


Op 20/09/2019 te Gent
Hotel Van Der Valk
Baarleveldestraat 2
Te Drongen

Aanvang 13:30 - Duurtijd 3,5h - Prijs : 195 euro excl BTW
Met medewerking van : mr. Astrid Clabots

Ingericht door : Utopix (UTOPIX)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Melanie Van Acker
Tel : 056/960361 - Fax : 056/960362
E-mail : melanie@utopix.be
- URL : http://www.utopix.be