[ FISCAAL RECHT ]
Fiscale en boekhoudkundige gevolgen WVV Blueground - (RESERVE AUX MEMBRES)
Praktische toepassing belangrijkste fiscale implicaties voor economische beroepen
Het nieuwe vennootschapsrecht heeft een hele reeks belangrijke fiscale en
boekhoudkundige gevolgen.
Tijdens deze praktijksessie gaan wij dieper in op de nieuwe toepassing van:
- De afschaffing van het begrip ‘maatschappelijk kapitaal’ (m.u.v. de NV), en de
invloed hiervan op:
-- de (belastingvrije) kapitaalverminderingen, de DBI-aftrek,
-- de herkwalificatie van interesten,
-- de thin cap,
-- de notionele interestaftrek,
-- verervingen en schenkingen van familiale vennootschappen.
- Quid inzake bijkomende inbrengen in geld, natura en …
- Hoe de mogelijkheid om een inbreng te verrichten in arbeid fiscaal bekijken e
verwerken ?
- Ook winstuitkeringen zijn grondig gewijzigd. Wij gaan dieper in op de praktische
toepassing van de ruimere werkwijze inzake het VVPRbis-stelsel.
- Belangrijk hierbij is ook de oplossing geboden voor een steeds vaker opduikende
problematiek bij uitkeringen van liquidatiereserves.
- Ook voor de nieuwe regels bij winstuitkeringen, analyseert Carl Van Biervliet ten
gronde hoe dit fiscale moet uitgewerkt worden.
- De nieuwe BV biedt ook nieuwe mogelijkheden op het vlak van uitgifte van
effecten, aandelen zonder-weinig-veel stemrecht.
- Wij gaan ook dieper in op de praktische toepassing van de nieuwe regels voor
inkoop van eigen aandelen. Waarvan de fiscale implicaties toch minstens
administratief-uitdagend mogen genoemd worden.
- Belangrijk hierbij is natuurlijk de nieuwe wegen die mogelijk worden bij
opvolgingen in familiale vennootschappen.
- Wat wordt er concreet bedoeld met:
-- het begrip toereikend vennootschapsvermogen;
-- de afvoering van de ‘zaakvoerder’,
en wat zijn hiervan de gevolgen in de praktijk ?
- En is er nu echt een oplossing voor de problematiek van een onroerend goed in
de vennootschap voor gebruik door de bedrijfsleider-bestuurder of zijn gezin?


Op 23/09/2019 te 1602 Vlezenbeek
Blueground
Pedestraat 91
1602 VlezenbeekAanvang 17:00 - Duurtijd 3h - Prijs : EURO 215
Met medewerking van : Roel Van Hemelen

Ingericht door : KennisAteliers (KENNISATELIERS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Herman Cauwels
Tel : 02/331.49.87 - Fax : 02/377.24.47
E-mail : herman.cauwels@kennisateliers.be
- URL : http://www.kennisateliers.be