[ VENN. RECHT ]
Wetboek van vennootschappen
Topics van het wetboek van vennootschappen.

Op 24/09/2019 te Elewijt
tervuursesteenweg 564
Aanvang 18:30 - Duurtijd 3,5h - Prijs : 300 euro voor de 3 sessies
Met medewerking van : notarissen van kantoor Berquin

Ingericht door : MECHELSE ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN, BEDRIJFSREVISOREN , BOEKHOUDERS (MAB)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Debie Lesley
Tel : 015/62.31.10 - Fax : 015/62.18.48
E-mail : info@mab.be
- URL : http://www.mab.be