[ VENN. RECHT ]
Grondige studie van de nieuwe vennootschapswetgeving
Sessie 3:
De organen van de vennootschap: werking en bevoegdheden

Als rechtspersoon dient een vennootschap vertegenwoordigd te worden door haar organen: het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

In dit seminarie wordt de werking van zowel het bestuursorgaan als de algemene vergadering besproken.

Zo zal o.m. de nadruk worden gelegd op de bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, de onderlinge verhoudingen tussen het bestuursorgaan en de algemene vergadering, de voorbereiding van de algemene jaarvergadering en de verslaggeving, het meervoudig stemrecht, het duaal bestuursmodel, ….

Tevens wordt stil gestaan bij de werking van verschillende comités (directie-comité, audit comité, etc.) en bij de bevoegdheden van de gedelegeerd-bestuurder of bijzondere volmachthouders.Op 15/10/2019 te Hogeschool Pxl
Elfde-Liniestraat 23
3500 Hasselt

Aanvang 18:30 - Duurtijd 3,5h - Prijs : EUR 80 (EUR 40 voor leden LVAB)
Met medewerking van : de heer Bart WINDEY
de heer Bart SMETS
De heer Jean FLEMINGS
De heer Johan DE COSTER


Ingericht door : LVAB / Hogeschool PXL (LVAB/PXL)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Nathalie Voets
Tel : 011/77.57.06 - Fax :
E-mail : nathalie.voets@pxl.be