[ VENN. RECHT ]
Grondige studie van de nieuwe vennootschapswetgeving
Sessie 4:
De aansprakelijkheid van al wie optreedt voor de vennootschap.

Bestuurder zijn in een vennootschap gaat gepaard met steeds zwaarder wordende aansprakelijkheden. Men ontkomt dan ook niet aan de vaststelling dat bestuurders steeds meer het risico lopen om aangesproken te worden voor het voeren van een “foutief” beleid.

In dit seminarie zal dan ook een overzicht worden gegeven van de verschillende aansprakelijkheidsgronden lastens bestuurders en zaakvoerders van vennootschappen, waarbij bijzondere aandacht zal worden besteed aan de evolutie in de rechtspraak aangaande bestuursaansprakelijkheid.

Zo zal o.a. gesproken worden over de diverse vormen van verzwaarde aansprakelijkheid van bestuurders; de aansprakelijkheid voor niet betaalde belastingen, de aansprakelijkheid voor kasveldvennootschappen, de strafrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders, de omvang van mogelijke schade, het einde van de aansprakelijkheid; de aansprakelijkheid in het kader van de belangenconflictregeling, het belang van notulen, … .

Tevens wordt stilgestaan bij de aansprakelijkheid van aandeelhouders, vereffenaars en commissarissen.

Uiteraard komen de nieuwe regels inzake de beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid uitgebreid aan bod.Op 22/10/2019 te Hogeschool Pxl
Elfde-Liniestraat 23
3500 Hasselt

Aanvang 18:30 - Duurtijd 3h - Prijs : EUR 80 (EUR 40 voor leden LVAB)
Met medewerking van : de heer Bart WINDEY
de heer Bart SMETS
De heer Jean FLEMINGS
De heer Johan DE COSTER

Ingericht door : LVAB / Hogeschool PXL (LVAB/PXL)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Nathalie Voets
Tel : 011/77.57.06 - Fax :
E-mail : nathalie.voets@pxl.be