[ ANDERE ]
planningstechnieken erfrecht & successierecht - (RESERVE AUX MEMBRES)
Voortbouwend op de opleiding basisbeginselen erfrecht en successierecht, vorig jaar
door Peter gegeven (en terugvindbaar in de bibliotheek), bekijken we deze keer de
actualia en wijzigingen van het afgelopen jaar. En kijken we verder naar enkele vaak
voorkomende plannings- en optimalisatietechnieken op vlak van het erfrecht en het
vermijden van successierechten.
Deze opleiding is onderdeel van een avondseminarie bestaande uit 2 delen, dit is
deel 2. Om 17u start deel 1, een seminarie van Bert Derez (BTW: doorrekenen van
kosten).


Op 17/09/2019 te Drongen
Deinsesteenweg 114
9031 Gent

Aanvang 19:15 - Duurtijd 1,75h - Prijs : gratis
Met medewerking van : Peter Meeuwssen

Ingericht door : Moore Stephens Burg. CVBA (MOORE STEPHENS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Sally Strijbos
Tel : 032108527 - Fax :
E-mail : academy@moorestephens.be
- URL : www.moorestephens.be