[ FISCAAL RECHT ]
BTW Club Brugge A (1)
Een zeer actuele bundeling van relevante wetteksten, circulaires, parlementaire
vragen en arresten zorgen ervoor dat je, via de fiscale en BTW club, als eerste op
de hoogte bent van alle nieuwigheden én handigheden. De BTW club vindt
tweemaandelijks (4 avonden van september tot juni) plaats. Daardoor spelen de
docenten zeer snel in op de actualiteit.
Deze club maakt heel wat abonnementen overbodig. De syllabus is een uitgebreid
naslagwerk. De docent stelt deze studiemap ook elektronisch ter beschikking op
het extranet.

Tijdens elke sessie van de BTW club staan volgende punten op het programma:

- Alle recente wijzigingen in verband met BTW-reglementering en - wetgeving
- BTW-aanschrijvingen
- Beslissingen van het hoofdbestuur en parlementaire vragen
- Belgische en Europese rechtspraak


Op 23/09/2019 te Brugge
SBM Brugge
Spoorwegstraat 14
8200 Brugge

Aanvang 18:30 - Duurtijd 3h - Prijs : varieert van EUR 180 tot EUR 255 per sessie van 3 uur
Met medewerking van : Albert Nijsten

Ingericht door : SBM - Skills voor Bedrijf en Medewerkers (SBM)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Greet Polfliet
Tel : 078/353 653 - Fax :
E-mail : greet.polfliet@sbm.be
- URL : http://www.sbm.be/