[ FISCAAL RECHT ]
Studienamiddag: Het fiscaal strafrecht na de Wet van 5 mei 2019
De Wet van 5 mei 2019 (BS, 24 mei 2019) heeft ons fiscaal strafrecht niet alleen in lijn gebracht met de meest recente supranationale rechtspraak, maar heeft ook andere aspecten van het fiscaal strafrecht fundamenteel gewijzigd. Het una via-overleg werd gestroomlijnd, en de fiscus heeft als ‘tussenkomende partij’ een nieuwe plaats gekregen in het debat voor de strafrechter. Dit laatste heeft ook verregaande gevolgen voor het burgerlijk fiscaal contentieux, dat in de toekomst sterk vereenvoudigd zal worden. Op deze studienamiddag wordt de nieuwe wet in het algemeen toegelicht en wordt in detail ingegaan op enkele belangrijke nieuwigheden, zoals de nieuwe plaats van de fiscus voor het vonnisgerecht in strafzaken.

Volgende vragen komen onder meer aan bod:

Wat staat er allemaal precies in de wet?
Waarom is die wet tot stand gekomen?
Hoe ziet het ‘una via’-overleg van de toekomst er uit? Zullen er meer overlegmomenten tussen fiscus en gerecht komen?
Wat is de nieuwe positie van de fiscus in het strafproces er uit, en wat is de weerslag van een beslissing van de fiscale strafrechter op burgerlijke betwistingen?
Hoe kunnen advocaten zich optimaal organiseren in fiscale strafzaken, gelet op de gewijzigde positie van de fiscus?
...


Op 24/10/2019 te Brussel
Auditorium van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel

Aanvang 13:30 - Duurtijd 3h - Prijs : 194,21EUR
Met medewerking van : Francis DESTERBECK, Peter COUSSEMENT, Eric VAN DOOREN, Michel MAUS

Ingericht door : Larcier Group SA (LARCIER GROUP)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Els Van de Cotte
Tel : 092699791 - Fax :
E-mail : e.vandecotte@larcier.com
- URL : http://www.larciergroup.com