[ FISCAAL RECHT ]
Fiscale club Kortrijk A (2)
Aan de hand van een zeer actuele bundeling van alle relevante wetteksten,
circulaires, parlementaire vragen, arresten,... ben je via de Fiscale Club als eerste
op de hoogte van alle nieuwigheden (én handigheden).

Omschrijving
Omdat de fiscale club ongeveer maandelijks (8 avonden van september tot juni)
plaats vinden, kunnen de docenten zeer snel inspelen op de actualiteit.
Deze club maakt vele abonnementen overbodig: de syllabus is telkens een
uitgebreid naslagwerk en wordt ook elektronisch ter beschikking gesteld.

Programma
* SEPTEMBER: overzicht circulaires (Pb, Venb, procedure, ...)
* OKTOBER: overzicht van publicaties in Belgisch Staatsblad (Federaal en Vlaams)
en bespreking parlementaire vragen
* NOVEMBER: overzicht en grondige bespreking belangrijkste rulings
* DECEMBER: overzicht van publicaties in Belgisch Staatsblad (Federaal en
Vlaams) en bespreking parlementaire vragen
* FEBRUARI: overzicht circulaires (Pb, Venb, procedure, ...)
* MAART: overzicht van publicaties in Belgisch Staatsblad (Federaal en Vlaams) en
bespreking parlementaire vragen
* APRIL: overzicht van de belangrijkste rechtspraak en interessantste arresten
* MEI: overzicht van publicaties in Belgisch Staatsblad (Federaal en Vlaams) én
voornaamste nieuwigheden in de aanslagbiljetten


Op 21/10/2019 te Kortrijk
SBM Kortrijk
Doorniksesteenweg 220
8500 Kortrijk

Aanvang 18:30 - Duurtijd 3h - Prijs : varieert van EUR 180 tot EUR 255 per sessie van 3 uur
Met medewerking van : Filip Vandenberghe
Frank Maertens
Frank Vanbiervliet

Ingericht door : SBM - Skills voor Bedrijf en Medewerkers (SBM)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Greet Polfliet
Tel : 078/353 653 - Fax :
E-mail : greet.polfliet@sbm.be
- URL : http://www.sbm.be/