[ VENN. RECHT ]
WVV wettelijke opdrachten: nieuwe opdrachten of belangrijke wijzigingen - (RESERVE AUX MEMBRES)
Deze opleiding behandelt de éénmalige opdrachten en de wijzigingen in het kader van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
Verder komen ook de verplichtingen met betrekking tot de netto-actief en liquiditeitstest aan bod.


Op 15/10/2019 te Sint-Niklaas

Gentse Baan 50, 9100 Sint-Niklaas

Aanvang 13:30 - Duurtijd 3h - Prijs :
Met medewerking van : Nathalie Vandromme
Kristof Van der Goten
Hanne Cosaert

Ingericht door : VGD Accountants & Belastingconsulenten CVBA (VGD)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot DE WILDE JANNEKE
Tel : 052 45 87 40 - Fax :
E-mail : janneke.de.wilde@vgd.eu
- URL : www.vgd.eu