[ VENN. RECHT ]
Kwaliteitcharter + onafhankelijkheid - (RESERVE AUX MEMBRES)
Toelichting over kwalliteitscharter 2019-2020 en regels inzake onafhankelijkheid voor alle audit medewerkers.

Op 28/10/2019 te Sint-Niklaas

Gentse Baan 50, 9100 Sint-Niklaas

Aanvang 14:30 - Duurtijd 3h - Prijs :
Met medewerking van : Tina Burm
Dominik Beirnaert

Ingericht door : VGD Accountants & Belastingconsulenten CVBA (VGD)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot DE WILDE JANNEKE
Tel : 052 45 87 40 - Fax :
E-mail : janneke.de.wilde@vgd.eu
- URL : www.vgd.eu