[ FISCAAL RECHT ]
Actualia fiscaal strafrecht
De wet van 05 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken wijzigt op
een
aantal fundamentele vlakken de strafrechtelijke vervolging van fiscale misdrijven.

De belangrijkste wijziging strekt ertoe de una-via regeling grondig te herzien,
waarbij strafrechtelijke vervolging zal voorbehouden worden voor “ernstige
fiscale
fraude, al dan niet georganiseerd”.

Opmerkelijk hierbij is dat de strafrechter zich voortaan zal moeten uitspreken
over
de fiscale gevolgen van een misdrijf, waarbij de verschuldigde fiscale bedragen
rechtstreeks ingevorderd zullen kunnen worden op grond van het vonnis of arrest
van de strafrechter

Tijdens het seminarie wordt uitgebreid stilgestaan bij de wijzigingen, die door de
wet van 5 mei 2019 werden doorgevoerd, met in het bijzonder:


• de verschillende facetten van het una-via overleg en de weerslag op de
vervolging en positie van de vervolgingsinstanties;
• de conformiteit van de wetgeving met de non bis in idem rechtspraak van
het EHRM en het Hof van Justitie;
• de procedurele aspecten bij het melden door belastingambtenaren aan het
openbaar ministerie van fiscale inbreuken;
• de positie van de fiscale administratie in het kader van de strafrechtelijke
vervolging;
• de wijziging op het vlak van de burgerlijke partijstelling van de fiscale
administratie
• de fiscale gevolgen van een strafrechtelijke uitspraak op het vlak van de
fiscale vordering;
• de omschrijving van het begrip ernstige fiscale fraude en de procedurele
gevolgen;
• het inzagerecht van de fiscale administratie in het strafdossier;
• het strafrechtelijk beslag onder derden;
• de fiscale schuld als vermogensvoordeel;Op 05/03/2020 te Mechelen
Hotel Park Montreal
Duivenstraat 56
2800 Mechelen

Aanvang 13:30 - Duurtijd 3,5h - Prijs : 195 euro excl BTW
Met medewerking van : Mr. Mehdi Zagheden, Sherpa law

Ingericht door : Utopix (UTOPIX)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Melanie Van Acker
Tel : 056/960361 - Fax : 056/960362
E-mail : melanie@utopix.be
- URL : http://www.utopix.be