[ FISCAAL RECHT ]
Update huwelijksvermogens- en erfrecht

Het huwelijksvermogens- en het erfrecht ondergingen per 1/9/2018 een grondige
wijziging. Reden genoeg dus om dieper in te gaan op de gevolgen van deze
wijzigingen voor uw adviespraktijk inzake vermogens- en successieplanning. Dit
met aandacht voor de fiscale impact van deze mogelijkheden en de actuele visie
van de Vlaamse Belastingdienst terzake.

Omschrijving


In deze opleiding gaan onze praktijkdocenten dieper in op het impact van de
ingrijpende wijzigingen die werden aangebracht aan het Huwelijksvermogensrecht
en het erfrecht.

Programma

◾verfijning regels wettelijk stelsel
◾anticipatieve inbreng onroerend goed
◾uitbreiding Valkeniersclausule
◾grotere solidariteit in scheiding van goederen
◾verruimde beschikkingsvrijheid erflater
◾versterkt wettelijk erfrecht langstlevende echtgenoot
◾globale/punctuele erfovereenkomst


Op 17/10/2019 te Kortrijk
Syntra West Kortrijk
Doorniksesteenweg 220
8500 Kortrijk

Aanvang 19:00 - Duurtijd 3h - Prijs : varieert van EUR 180 tot EUR 255 per sessie van 3 uur
Met medewerking van : Vincent Lambrecht
Dries Rubens

Ingericht door : SBM - Skills voor Bedrijf en Medewerkers (SBM)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Greet Polfliet
Tel : 078/353 653 - Fax :
E-mail : greet.polfliet@sbm.be
- URL : http://www.sbm.be/