[ FISCAAL RECHT ]
Autofiscaliteit - (RESERVE AUX MEMBRES)
1) Jongeren, Business & Mobiliteit : verzekeren en lenen in een evoluerende leefwereld
2) Groene en elektrische wagens
3) Nieuwigheden in de groene fiscaliteit


Op 26/09/2019 te Baker Tilly
Garage Thoen Hofstade
Doorsteeklaan 27
9308 Aalst

Aanvang 19:30 - Duurtijd 1,5h - Prijs : 0
Met medewerking van : Yves Coppens, DVV Verzekeringen & Garage Thoen

Ingericht door : Baker Tilly (BTB)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Laetitia Deschodt
Tel : 09/272 72 10 - Fax : 09/272 72 30
E-mail : l.deschodt@bakertilly.be
- URL : http://www.bakertilly.be