[ ANDERE ]
Transfer pricing - Cobot - (RESERVE AUX MEMBRES)
Transfer pricing – een brandend actueel fiscaal risico
De voortdurende globalisering van de markt heeft ertoe geleid dat er steeds meer
internationale transacties (verkoop van goederen, levering van diensten, financiële
transacties, immateriële activa, enz.) plaatsvinden tussen ondernemingen die
behoren tot dezelfde internationale groep. Daarbij is het van groot belang om de
transactieprijzen (transfer prices of verrekenprijzen) tussen de verbonden
ondernemingen op een consistente wijze vast te leggen volgens marktconforme
voorwaarden. Multinationale groepen dienen hierbij het zogenaamde arm’s length-
principe te respecteren. Het aantal controles hierop worden wereldwijd door de
belastingadministraties opgevoerd. Ook de Belgische belastingadministratie laat
zich hierbij niet onbetuigd. Niet alleen de Controlecel Verrekenprijzen, maar ook de
Bijzondere Belastinginspectie, is bijzonder actief. Ook vormt transfer pricing één
van de meest populaire onderwerpen bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen in
fiscale zaken (de zogenaamde Rulingcommissie).
Programma (1 dag)
1. Overzicht van recente ontwikkelingen op het gebied van verrekenprijzen in de
OESO, Europa en België
2. Hoe uw transfer pricing documentatie aanleggen
3. Alternatieven ter vermijding economische dubbele belasting


Op 30/09/2019 te Sint-Denijs-Westrem
Cobot
Poortakkerstraat 92
9051 Sint-Denijs-Westrem

Aanvang 09:00 - Duurtijd 6h - Prijs : varieert van EUR 180 tot EUR 255 per sessie van 3 uur
Met medewerking van : Dirk Van Stappen

Ingericht door : SBM - Skills voor Bedrijf en Medewerkers (SBM)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Greet Polfliet
Tel : 078/353 653 - Fax :
E-mail : greet.polfliet@sbm.be
- URL : http://www.sbm.be/