[ FISCAAL RECHT ]
Update woonfiscaliteit Vlaams/Federaal aj. 2019 - (RESERVE AUX MEMBRES)
In het bestek van 1,5 u wordt een update gegevens van de Vlaamse woonfiscaliteit (Vlaamse
woonbonus en geïntegreerde woonbonus voor de eigen woning) en de federale woonfiscaliteit
(federale intrestaftrek en langetermijnsparen voor de niet-eigen woning). De basisprincipes
(eigen/niet-eigen woning, voorwaarden woonbonus e.d.), de combinaties/cumulaties van de
verschillende fiscale regimes en de ‘actuele’ opportuniteiten komen aan bod.


Op 19/09/2019 te Brugge
Van Reybrouck-Accountants & Tax Consultants, Ten Briele 10, 8200 Brugge
Aanvang 13:30 - Duurtijd 1,5h - Prijs : Prix global
Met medewerking van : Pieter Debbaut - Hoofdredacteur Belastinggids Pelckmans

Ingericht door : Steve Cocriamont - formations & consultance (SC FORMATIONS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Steve Cocriamont
Tel : 0472 741 304 - Fax :
E-mail : steve@cocriamont.eu
- URL : http://www.cocriamont.eu