[ ANDERE ]
Waardebepaling KMO en grote vennooschappen - (RESERVE AUX MEMBRES)
Waardebepaling op basis van diverse methodes
- cashflow (discounted)
- dividend/rendement
- activa based
- criteria sector
...

- vergelijking met praktijkvoorbeelden en omliggende landen


Op 19/09/2019 te Genk
Toekomstlaan 383600 Genk
Aanvang 17:00 - Duurtijd 3h - Prijs :
Met medewerking van : Peter Vermeiren

Ingericht door : FINEKO NV (FINEKO)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Danny Timmermans
Tel : 89329540 - Fax :
E-mail : danny.timmermans@fneko.be
- URL : www.fineko.be