[ ANDERE ]
Insolventierecht en executiemogelijkheden: nakende insolventie - stand van zaken
Ondanks alle aandacht, opvolging en voorzorgen kan niet uitgesloten worden
dat een wederpartij in contractuele relaties toch in financiële moeilijkheden
geraakt en dat u als schuldeiser in een fase komt van navolgende insolventie
waarbij u zich genoodzaakt ziet om te bekijken welke rechten en
verhaalsmogelijkheden u resten, en u zich moet afvragen of de door u
genegocieerde (én bekomen) zakelijke rechten en/of zekerheden
“samenloopproof” blijken?

Volgende topics komen aan bod:

Het nieuwe Boek XX WER en algemene beginselen
Praktische problemen bij (nakomende) insolventie:
Voorafgaandelijke beslagen en hun gevolgen
Lopende overeenkomsten
(Zakelijke) rechten en insolventie:
eigendomsvoorbehoud
retentierecht
goederen in onverdeeldheid
vruchtgebruik/opstal/handelshuur
Europese evoluties:
De nieuwe EU-richtlijn inzake reorganisatie
Het Europees bankbeslag
Bijzondere aandachtspunten:
uitwinning van aandelen
persoonlijk faillissement van bestuurders van vennootschappen
Meester Bart Heynickx is advocaat-counsel in het kantoor ALTIUS te Brussel
waar hij zich in het bijzonder toelegt op dispute resolution, insolvency en
restructuring (proceedings). Specifiek in deze domeinen is hij een regelmatig
spreker op conferenties en seminaries en heeft hij reeds vele publicaties op
zijn actief. Meester Heynickx is bovendien voorzitter van het Anti-Fraud Forum
van INSOL-Europe.


Op 22/10/2019 te Online Seminarie
Online Seminarie
Aanvang 12:00 - Duurtijd 2h - Prijs : EUR145,2 (incl. BTW)
Met medewerking van : Bart HEYNICKX, Altius Advocaten


Ingericht door : Lexalert bvba (LEXALERT)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Isabelle Naessens (webinar manager)
Tel : 093305977 - Fax :
E-mail : seminars@lexalert.be
- URL : https://www.lexalert.be/nl/seminar/insolventierecht-en-executiemogelijkheden-nakende-insolventie-stand-van-zaken-en-te-verwacht