[ ANDERE ]
Balansen lezen en begrijpen (1)
U hebt niet noodzakelijk een economische opleiding genoten maar u wilt meer
inzicht opdoen in de financiŽle rapporten (balans, resultatenrekening, ...) die door
bedrijven en organisaties worden opgemaakt en gepubliceerd. Deze jaarrekening
bevat een schat aan informatie die, mits een correcte interpretatie, essentieel is
wil men een bedrijf of organisatie kunnen beoordelen.

In deze hands-on opleiding neemt de docent u mee doorheen de opbouw van
balans en resultatenrekening en belicht de belangrijke bouwstenen en hun
onderlinge verhoudingen. U krijgt een correct begrip van de jaarrekening en zo
hebt u meteen ook meer inzicht in de kritische manier waarop externen (banken,
leveranciers, aandeelhouders, ...) tegen de bedrijfssituatie aankijken.

Programma
Opbouw van de jaarrekening (basisinstrument voor financiŽle analyse)

wettelijke verplichtingen
balans: opbouw en inhoud
resultatenrekening: opbouw en inhoud
toelichting: opbouw en inhoud
Belangrijkste verhoudingen (ratio's) en financiŽle begrippen in de jaarrekening

Vaste en vlottende activa, eigen en vreemd vermogen
Waardering, betekenis "vlottend", "opeisbaarheid", ...
bedrijfskapitaal, liquiditeit, solvabiliteit, ...
Bedrijfs-, financiŽle- en uitzonderlijke opbrengsten en kosten, belastingen,
resultaatverwerking, ...
rentabiliteit, afschrijvingen, cashflow
toegevoegde waarde


Op 15/10/2019 te Brugge
SBM Brugge
Spoorwegstraat 14
8200 Brugge

Aanvang 19:00 - Duurtijd 3h - Prijs : varieert van EUR 180 tot EUR 255 per sessie van 3 uur
Met medewerking van : Hans Vanroose

Ingericht door : SBM - Skills voor Bedrijf en Medewerkers (SBM)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Greet Polfliet
Tel : 078/353 653 - Fax :
E-mail : greet.polfliet@sbm.be
- URL : http://www.sbm.be/