[ FISCAAL RECHT ]
Grondige snelcursus vennootschapsbelasting (4)
Programma
Tijdens het seminarie wordt de vennootschapsaangifte toegelicht aan de hand van
een gedetailleerde bespreking van de negen bewerkingen. Waar nodig wordt
verwezen naar de boekhoudkundige implicaties en relevante adviezen van de CBN.

Volgende zaken komen onder meer aan bod:

Fiscale optimalisatietechnieken: de mix tussen de personenbelasting en de
vennootschapsbelasting, waar zijn optimalisaties mogelijk voor het inkomen van
de bedrijfsleider
Welke zijn de belangrijkste voordelen van het werken met een vennootschap
Zijn de voordelen van alle aard zoals de bedrijfswagen eerder een nadeel dan een
voordeel
Een overzicht van de taks shift maatregelen om jonge ondernemingen te
stimuleren
De problematiek van de rekening courant bedrijfsleider
Welke opties zijn er m.b.t. de al dan niet vrijgestelde meerwaarden
Welke verschillende fiscale stelsels zijn er van toepassing om van het verlaagd
tarief van de roerende voorheffing te kunnen genieten
Het aftrekverbod en de invloed op het fiscaal resultaat
Het optimaal gebruik van de verschillende fiscale aftrekbewerkingen
Onder welke voorwaarden kan de vennootschap genieten van het verlaagd tarief
Is pensioenopbouw via een vennootschap interessant
De aftrek van autokosten
De bijzondere aanslag geheime commissielonen
...
Zoals u kan lezen komen heel wat aspecten van de vennootschap ter sprake. Aan
de hand van eenvoudige toepassingen wordt de theorie aan de praktijk getoetst.


Op 21/10/2019 te Brugge
SBM Brugge
Spoorwegstraat 14
8200 Brugge

Aanvang 19:00 - Duurtijd 3h - Prijs : varieert van EUR 180 tot EUR 255 per sessie van 3 uur
Met medewerking van : Donald Vandenberghe

Ingericht door : SBM - Skills voor Bedrijf en Medewerkers (SBM)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Greet Polfliet
Tel : 078/353 653 - Fax :
E-mail : greet.polfliet@sbm.be
- URL : http://www.sbm.be/