[ FISCAAL RECHT ]
Grondige snelcursus vennootschapsrecht (4)
In de dagelijkse praktijk van uw onderneming of uw cliŽnt spelen juridische vragen
en/of problemen een steeds belangrijkere rol. Veel handelingen of beslissingen
hebben een vennootschapsrechtelijk aspect. Al te vaak wordt hier te weinig
aandacht aan besteed met soms jammerlijke gevolgen voor uw ondernemingen of
uw cliŽnt. Een degelijke basiskennis van het vennootschapsrecht laat u toe om
snel een juiste beslissing te nemen en/of uw cliŽnt correct en adequaat te
adviseren. Het vennootschapsrecht is in bovendien volle beweging. Een grondige
opfrissing van uw kennis over het vennootschapsrecht - in het bijzonder gelet op
het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) - waarvan de
krachtlijnen reeds duidelijk zijn en binnen afzienbare tijd in werking zal treden - is
sterk aan te raden.

Programma
Inleidende begrippen inzake het vennootschapsrecht
Voor welke vennootschap kiezen: de verschillende vennootschapsvormen en hun
voornaamste kenmerken
Formaliteiten en bijzonderheden inzake de oprichting van een vennootschap
De verschillende vennootschapsorganen en hun bevoegdheden
Bestuur van vennootschappen en bestuurdersaansprakelijkheid
Een vennootschap overnemen of overlaten (M&A)
Controle en geschillen binnen vennootschappen
Herstructureringen: omzettingen, fusies, splitsingen, inbreng van een
algemeenheid of van een bedrijfstak, enz.
Einde van de vennootschap: onderneming in moeilijkheden, ontbinding en
vereffening


Op 24/10/2019 te Zwijnaarde
SBM Gent
Tramstraat 63
9052 Zwijnaarde

Aanvang 13:30 - Duurtijd 3h - Prijs : varieert van EUR 180 tot EUR 255 per sessie van 3 uur
Met medewerking van : Tom Swinnen
Delphine Vandenabeele

Ingericht door : SBM - Skills voor Bedrijf en Medewerkers (SBM)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Greet Polfliet
Tel : 078/353 653 - Fax :
E-mail : greet.polfliet@sbm.be
- URL : http://www.sbm.be/