[ FISCAAL RECHT ]
Grondige snelcursus BTW (3)
Deze snelcursus begint van nul en geeft u een grondig, systematisch en
praktijkgericht overzicht van de BTW-materie.
Programma
soorten belastingsplichten
leveringen van goederen en diensten
plaats van levering en de dienst
in- en uitvoer
maatstaf van heffing en vrijstellingen van art. 44 W.btw
BTW-tarieven regeling 'medecontractant' en btw-verplichtingen
intracommunautaire leveringen en verwervingen
recht op aftrek, herzieningen en onttrekkingen
overbrenging vs niet-overbrenging
maakloonwerk en verkopen op afstand
regeling voertuigen en accijnsproducten
rapporteringsverplichtingen en actualia
met diensten gelijkgestelde handelingen (art. 19)
forfaitaire-, landbouw- en vrijstellingsregelingen


Op 23/10/2019 te Brugge
SBM Brugge
Spoorwegstraat 14
8200 Brugge

Aanvang 19:00 - Duurtijd 3h - Prijs : varieert van EUR 180 tot EUR 255 per sessie van 3 uur
Met medewerking van : Katrien Vermoote

Ingericht door : SBM - Skills voor Bedrijf en Medewerkers (SBM)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Greet Polfliet
Tel : 078/353 653 - Fax :
E-mail : greet.polfliet@sbm.be
- URL : http://www.sbm.be/