[ FISCAAL RECHT ]
Grondige snelcursus personenbelasting (3)
Met deze grondige snelcursus brengen wij u de basis en de meest actuele zaken
van onze steeds veranderende personenbelasting bij. Het aanslagbiljet vormt de
rode draad doorheen deze opleiding.

Programma
fiscale gevolgen van de burgerlijke stand
berekening belasting en aftrekbare bestedingen
forfaitaire versus bewezen kosten en diverse inkomsten
uitgaven met recht op belastingvermindering
bezoldiging van bedrijfsleiders en mogelijke herkwalificatie
afzonderlijk en gezamenlijk belastbare meerwaarden en vergoedingen
belastingkrediet, de investeringsaftrek, bijkomend personeel voor
wetenschappelijk onderzoek en toekenning aan de meewerkende echtgenoot
winsten en baten van een vorige beroepswerkzaamheid
vorige verliezen en sociale voordelen
welke autokosten in aanmerking komen en de berekening ervan
voordelen in de personenbelasting


Op 24/10/2019 te Kortrijk
SBM Kortrijk
Doorniksesteenweg 220
8500 Kortrijk

Aanvang 19:00 - Duurtijd 3h - Prijs : varieert van EUR 180 tot EUR 255 per sessie van 3 uur
Met medewerking van : Filip Vandenberghe

Ingericht door : SBM - Skills voor Bedrijf en Medewerkers (SBM)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Greet Polfliet
Tel : 078/353 653 - Fax :
E-mail : greet.polfliet@sbm.be
- URL : http://www.sbm.be/