[ FISCAAL RECHT ]
Stoomcursus fusies en splitsingen (1)
De komende jaren zullen heel wat Vlaamse KMO's van zaakvoerder of eigenaar
wisselen. Daarbij is niet alleen sprake van familiale overdrachten. Ook veel
bedrijven zullen fuseren of verkocht worden aan derden.
Programma
Tijdens de eerste drie sessies wordt een diepgaand juridisch inzicht gegeven in de
vennootschapsrechterlijke regeling voor de herstructurering van vennootschappen.
Na een toelichting van de juridische aspecten van fusies en (partiële) splitsingen
wordt de overdracht of inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak behandeld. Zo
wordt eveneens de overdracht van een algemeenheid of een bedrijfstak uit het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vergeleken met de
overdracht van een handelsfonds in de zin van het gemeenrecht.

Voor elke herstructureringsmethode worden de verschillende stappen nader
toegelicht:

de voorafgaande fase
de herstructureringsprocedure zelf
de verslaggeving en de slothandelingen
Telkens wordt een aantal tips en tricks meegegeven met onder meer :

de verschillen, de kenmerken, de soorten en de rechtsgevolgen van fusies en
splitsingen
due diligence
de mogelijkheid tot vereenvoudiging van de procedure
bodemsanering
de taal van de officiële documenten
de inlichting van de werknemers
retroactiviteit
de ruilverhouding en opleg in geld
disproportionele verdeling van de aandelen
het maatschappelijk doel
de opschortende voorwaarde, de voorbereiding en wettelijke wachttermijn
de schuldeisersbescherming
enz.
Tijdens de laatste drie sessies wordt de nadruk gelegd op de fiscale wetgeving en
de boekhoudwetgeving. Dit in het kader van binnenlandse fusies en splitsingen.


Op 17/10/2019 te Zwijnaarde
SBM Gent
Tramstraat 63
9052 Zwijnaarde

Aanvang 13:30 - Duurtijd 3h - Prijs : varieert van EUR 180 tot EUR 255 per sessie van 3 uur
Met medewerking van : Rik Galle
Patrick Huybrechts

Ingericht door : SBM - Skills voor Bedrijf en Medewerkers (SBM)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Greet Polfliet
Tel : 078/353 653 - Fax :
E-mail : greet.polfliet@sbm.be
- URL : http://www.sbm.be/