[ FISCAAL RECHT ]
Topics Bedrijfsleiders en hun stafmedewerkers: de nieuwe Wet op de Vennootschapp
De nieuwe Wet op de Vennootschappen en de Verenigingen zal een grondige
impact hebben op uw organisatiestructuur.

Vandaar deze leermodule met diverse mogelijke toepassingen op uw bedrijf.

Programma
De nieuwe kapitaalloze BV en wijzigingen inzake de NV

De invoering van de uitermate flexibele en kapitaalloze BV (vroegere BVBA) vormt
allicht de meest ingrijpende wijziging van de nieuwe vennootschapswetgeving.
Naast de grote flexibiliteit door het verdwijnen van het kapitaalbegrip en het
minimumkapitaal heeft de wetgever nieuwe maatregelen ter bescherming van de
schuldeisers en kredietverschaffers ingevoerd, zoals het versterkte financieel plan,
het concept toereikend aanvangsvermogen en de striktere regels inzake uitkering
van vermogen (de zogenaamde dubbele uitkeringstest). In het algemeen wordt de
BV gekenmerkt door een grote mate van flexibiliteit en wordt zij om die reden
door de wetgever naar voor geschoven als dé standaard vennootschapsvorm.
Er kunnen echter meerdere redenen bestaan om toch te kiezen voor de NV zoals
het bewust willen aanhouden van een minimumkapitaal of nog de verschillende
mogelijkheden om het bestuur te organiseren. Wij zetten beide rechtsvormen
naast elkaar en gaan samen op zoek naar de voor- en nadelen.
Bestuur en bestuurdersaansprakelijkheid - UBO- verplichtingen

De regels inzake de organisatie van het bestuur worden gewijzigd, zowel voor de
nieuwe BV als de gewijzigde NV.
We krijgen onder meer de mogelijkheid om een dagelijks bestuur te installeren in
de BV of om te kiezen voor een zuiver duaal bestuur in de NV, met een raad van
toezicht en een directieraad.
De verantwoordelijkheden van de bestuursleden wordt onder de nieuwe wetgeving
vergroot maar anderzijds wordt hun aansprakelijkheid ook beperkt ingeval van
bestuursfouten. We bekijken samen wat dit concreet voor u betekent.
Tot slot gaan we in op de recente UBO-wetgeving waarbij alle uiteindelijke
begunstigden van vennootschappen zich dienen te registeren in het UBO-register.


Op 22/10/2019 te Zwijnaarde
SBM Gent
Tramstraat 63
9052 Zwijnaarde

Aanvang 19:00 - Duurtijd 3h - Prijs : varieert van EUR 180 tot EUR 255 per sessie van 3 uur
Met medewerking van : Tom Swinnen
Delphine Vandenabeele

Ingericht door : SBM - Skills voor Bedrijf en Medewerkers (SBM)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Greet Polfliet
Tel : 078/353 653 - Fax :
E-mail : greet.polfliet@sbm.be
- URL : http://www.sbm.be/