[ BOEKHOUD RECHT ]
Basistraining dubbel boekhouden (3)
Van zodra u onder vennootschapsvorm werkt (bvba, nv, ...), is het systeem van
dubbel boekhouden verplicht. Alle boekhoudpakketten op computer werken ook
met dit systeem. Het is dus noodzakelijk dat u de belangrijkste principes kent om
te begrijpen wat de software doet en om de outprints juist te interpreteren.
Programma
Inleiding
wettelijke verplichtingen
doelstellingen en principes van het dubbel-boekhouden
Structuur en werking
van inventaris tot beginbalans
balansrekeningen en boekingsregels
van balansrekeningen tot balans
resultatenrekeningen: kosten en opbrengsten
boekingsregels bij resultatenrekeningen
het journaal en de proef- en saldibalans
BTW: boekingen en aangifte
Commerciële verrichtingen boeken
aankopen: grond- en hulpstoffen, handelsgoederen en diensten en diverse
goederen
verkopen, aan- en verkoopkosten
kortingen en creditnota's
Dubieuze debiteuren
bezoldigingen en sociale lasten
Verrichtingen op het einde van het boekjaar
voorlopige proef- en saldibalans
inventaris
voorraadwijzigingen
regularisatieboekingen
definitieve proef- en saldibalans
het resultaat bepalen
de eindbalans opstellen
Praktijkgerichte oefeningen vullen de theorie aan


Op 23/10/2019 te Kortrijk
SBM Kortrijk
Doorniksesteenweg 220
8500 Kortrijk

Aanvang 19:00 - Duurtijd 3h - Prijs : varieert van EUR 180 tot EUR 255 per sessie van 3 uur
Met medewerking van : Bart Vande Ginste

Ingericht door : SBM - Skills voor Bedrijf en Medewerkers (SBM)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Greet Polfliet
Tel : 078/353 653 - Fax :
E-mail : greet.polfliet@sbm.be
- URL : http://www.sbm.be/