[ BOEKHOUD RECHT ]
Doorgroeitraining algemene boekhouding voor financiële medewerkers (1)
Tijdens deze opleiding krijgt u een grondige opfrissing boekhouden.

De hoofddoelstelling voor deze opleiding is de opfrissing van de boekhoudkundige
input-verrichtingen met zelfstandige codering van de verrichting(en).
Programma
WETGEVEND KADER

definitie
begrippen
Bij wijze van inleiding wordt een selectie aan artikels uit wetten & KB's overlopen
die relevant zijn voor een goed begrip van de jaarrekening.

DE JAARREKENING

alle rubrieken en toelichtingen
Klasse 1, 2, 3, 4, 5 - Actief- & Passief-rekeningen
Klasse 6 en 7 - Kosten- en Opbrengstenrekeningen
Klasse 0 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Toelichting bij de jaarrekening
Sociale balans


Op 15/10/2019 te Zwijnaarde
SBM Gent
Tramstraat 63
9052 Zwijnaarde

Aanvang 09:30 - Duurtijd 6h - Prijs : varieert van EUR 180 tot EUR 255 per sessie van 3 uur
Met medewerking van : Jan De Klerck

Ingericht door : SBM - Skills voor Bedrijf en Medewerkers (SBM)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Greet Polfliet
Tel : 078/353 653 - Fax :
E-mail : greet.polfliet@sbm.be
- URL : http://www.sbm.be/