[ VENN. RECHT ]
misbruik van vennootschapsgoederen en faillissementsfraude - (RESERVE AUX MEMBRES)
misbruik van vennootschapsgoederen en faillissementsfraude

Op 22/10/2019 te Brussel
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel
5e verd. lokaal 519A, Waterloolaan 70
1000 Brussel

Aanvang 12:30 - Duurtijd 1,5h - Prijs :
Met medewerking van : Theo Raedschelders

Ingericht door : Nederlandse Ondernemingsrechtbank Brussel (NORB)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Toon Vanderbeuken
Tel : 0477303508 - Fax :
E-mail : toon@vanhan.be