[ VENN. RECHT ]
financiële analyse voor niet cijferberoepers - (RESERVE AUX MEMBRES)
Deze cursus richt zich tot de rechter die geen beoefenaar is van een cijferberoep. In de eerste plaats worden de verschillende componenten van jaarrekening onderzocht. Nadien worden de principes van de ratio-analyse behandeld.

Op 24/10/2019 te Brussel
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, 5e verd. lokaal 519A, Waterloolaan 70,
1000 Brussel

Aanvang 12:00 - Duurtijd 2h - Prijs :
Met medewerking van : Frank Taildeman

Ingericht door : Nederlandse Ondernemingsrechtbank Brussel (NORB)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Toon Vanderbeuken
Tel : 0477303508 - Fax :
E-mail : toon@vanhan.be