[ FISCAAL RECHT ]
Internationale fiscale recht - basisbeginselen
* Algemene principes van het Internationaal Fiscaal Recht
* Principes Europees Fiscaal Recht + Richtlijnen
* Inleiding dubbelbelastingverdragen
-Toepassingsgebied, begripsbepalingen
- Internationale ondernemingswinsten
- Dividenden, interesten, royalties
- (On)roerend goederen
- Internationale tewerkstelling
- Vermijden dubbele belasting
* België in een internationale planning


Op 21/10/2019 te Hasselt - Voka Kvkl (huis Van De Limburgse Ondernemer)
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt

Aanvang 09:00 - Duurtijd 3,5h - Prijs : 190EUR voor leden van Voka-KvKL, 250EUR voor niet-leden van Voka-KvKL
Met medewerking van : Silvie Broekx, Executive Manager, KPMG Tax Advisers
Maarten Cox, Adviser, KPMG Tax Advisers

Ingericht door : Voka - Kamer van Koophandel Limburg (VOKA - KVKLIMBURG)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Bieke Wegge
Tel : +3211560200 - Fax : +3211560209
E-mail : Bieke.wegge@voka.be
- URL : http://www.voka.be/limburg/kameracademie