[ FISCAAL RECHT ]
Douane en btw, praktische benadering diverse behandeling & formaliteiten.
Praktische kennis en inzicht samenhang invoerrechten en BTW !
De in-, uit- en doorvoer van goederen is een complex en weinig coherent proces.
Praktische kennis van wetgeving, procedures en richtlijnen en hun samenhang is
essentieel. Zeker de combinatie van invoerrechten én BTW is dikwijls oorzaak van
fouten, boetes door een gebrek aan praktische kennis en inzicht.
Gestructureerd inzicht in de samenhang BTW & Douane
Deze opleiding is opgebouwd op basis volgende kernthema’s:
- Hoe verloopt een invoer BTW- en douane technisch?
- Hoe verloopt een uitvoer BTW- en douane technisch?
- Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de valkuilen?
- Tips bij het vervullen van de formaliteiten.
- Duiding waar er mogelijkheden tot eventuele optimalisatie.
Formaliteiten, duiding, tips, optimalisatie, procedures.
- Opmaken aangifte voor het vrije verkeer: een combinatie van invoerrechten én
BTW.
- Hoe zit het met invoer in de Unie, gevolgd door een doorverkoop naar een
andere lidstaat?
- Verschil tussen BTW-gebied en douanegebied en de praktische consequenties.
- Douanewaarde versus maatstaf van heffing inzake btw
- Douaneaangifte - formaliteiten bij in- en uitvoer van goederen - enig document,
voornaamste gegevens.
- Hoe verloopt een uitvoer BTW- en douane technisch?
- Welke factuur moet, in geval van kettingverkoop, gebruikt worden voor de
aangifte?
- Hoe zit het met invoer in de Unie, gevolgd door een doorverkoop naar een
andere lidstaat?
- Vrijstelling van btw bij uitvoer en gevolgen op vlak douane.
- Verschil tussen actieve veredeling en behandeling onder douanetoezicht en de
btw-implicaties.
- Passieve veredeling & btw-aspecten
- Douane en BTW gevolgen bij invoer gevolgd door een vrijgestelde
intracommunautaire levering.
- Douane en BTW aspecten bij driehoeksverkeer, - consignatie, zending op zicht of
voorraad op afroep (call-off stock), - internationale vervoersdiensten.


Op 17/10/2019 te 2600 Berchem
BLUEPOINT – (ALM)
Filip Williotstraat 9 –
2600 BERCHEM


Aanvang 09:00 - Duurtijd 7h - Prijs : EURO 445
Met medewerking van : Rob Van den Plas

Ingericht door : KennisAteliers (KENNISATELIERS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Herman Cauwels
Tel : 02/331.49.87 - Fax : 02/377.24.47
E-mail : herman.cauwels@kennisateliers.be
- URL : http://www.kennisateliers.be