[ VENN. RECHT ]
De krachtlijnen van een goed financieel plan
In de nieuwe vennootschapswet wint het financieel plan aan belang. Bij de
oprichting dient een goed uitgewerkt financieel plan voor te liggen dat voldoet aan
de vereisten zoals door de nieuwe wet vastgesteld. (Startende) ondernemingen
zullen hiervoor vaak beroep doen op cijferberoepers.
Tijdens deze studienamiddag wordt dan ook dieper ingegaan op het praktisch
opstellen van een financieel plan. Op het einde van dit seminarie bent u in staat
om een correct uitgewerkt financieel plan op te stellen dat voldoet aan de
verplichtingen vervat in art.5:4 WVV.
Tijdens dit seminarie analyseren we wat de nieuwe verplichtingen inhouden:
 Wat omvat het nieuwe artikel 5:4 WVV?
 Wat is de verplichte inhoud van het financiële plan?
 Wat omvatten de nieuwe verplichtingen bij uitkering van vermogen?
 Wat is de balanstest en hoe berekenen we deze?
 De liquiditeitstest: hoe kunnen we op basis van de redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, aantonen dat de vennootschap haar schulden kan
blijven betalen?


Op 24/10/2019 te Kortrijk
Kortrijk XPO
Doorniksesteenweg 216
Kortrijk

Aanvang 19:30 - Duurtijd 2h - Prijs : Gratis
Met medewerking van : Guy Parmentier

Ingericht door : AXA Bank Belgium NV (AXA BANK)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Lorenzo Vandewattyne
Tel : 0498491987 - Fax :
E-mail : vandewattyne.lorenzo@axa.be
- URL : www.axabank.be