[ FISCAAL RECHT ]
Nieuwe vennootschapsrecht: fiscale gevolgen
Vanaf 1 mei 2019 is het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in werking getreden. Tal van federale fiscale bepalingen moesten aangepast worden aan het nieuwe WVV. Dat is gebeurd met de wet van 17 maart 2019 (BS 10 mei 2019). Tijdens deze opleiding analyseren twee specialisten voor u de belangrijke fiscale implicaties in uw praktijk.
O.a. volgende topics komen ter sprake:
- de praktische toepassing van het VVPRbis-stelsel voor bestaande en voor nieuwe vennootschappen
- de invoering van het toereikend vennootschapsvermogen
- de fiscale definitie van kapitaal
- kapitaalverminderingen: al dan niet belastingvrij?
- de omzetting van kapitaal en wettelijke reserves naar onbeschikbare inbreng vanaf 01/01/2020
- DBI-aftrek, interestherkwalificatie,en thincap in kapitaalloze vennootschappen
- de inkoop eigen aandelen
- de nieuwe regels bij winstuitkeringen
- mogelijke oplossingen bij uitkering van liquidatiereserves
- de invoering van de statutaire zetelleer
- de belastingvermindering voor de inbreng in start- en groeibedrijven
- de omvorming van oude vennootschappen binnen de overgangsmaatregelen
- nieuwe mogelijkheden bij de verplaatsing van de maatschappelijke zetel
- nieuwe mogelijkheden bij opvolgingen in familiale vennootschappen


Op 24/10/2019 te Affligem
De Montil, Moortelstraat 8, 1790 Affligem/Essene
Aanvang 13:30 - Duurtijd 3,5h - Prijs : 195 excl. btw per seminarie
Met medewerking van : Sophie HUGELIER & Tim GALLOO

Ingericht door : Practicali BVBA (PRACTICALI)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Annick Bardoel
Tel : 0468/200.212 - Fax :
E-mail : info@practicali.be
- URL : http://www.practicali.be