[ BOEKHOUD RECHT ]
Accounting en gevalstudie
Dit seminarie maakt deel uit van een reeks van 10 donderdagavonden. De
volledige reeks telt 36u. De reeks start op donderdag, 17/10/2019.
Volgende topics worden behandeld, die allen vertrekken van toepassingen
/probleemstellingen die de boekhouder en accountant dagelijks tegenkomt :
• geheel van algemene principes en praktische toepassingen : onderscheid
kleine en grote vennootschap in toepassing van art. 15 W.Venn en
boekhoudkundige en fiscale gevolgen
• het permanent vermogen : kapitaalbewegingen, dividenden en tantièmes,
wat zijn de vennootschapsrechtelijke principes ? Wat is de fiscale behandeling bij
zowel de uitkerende vennootschap als bij de ontvanger
• duurzame investeringen : inbreng van éénmanszaak op boekhoudkundig en
fiscaal vlak, principes inzake afschrijvingen, herwaarderingsmeerwaarden, enz.
• rubrieken van het werkkapitaal: handelsvorderingen en
waardeverminderingen, voorraden en bestellingen in uitvoering, enz.
• de resultatenrekening en de resultaatsverwerking
• herstructureringsoperaties, met de nadruk op de boekhoudkundige,
vennootschapsrechtelijke en fiscale principes inzake vereffening van een
vennootschap, en een inleiding op de principes inzake fusie, splitsing, inbreng
enz.,
• gevalstudie
Het doel van de cursus is om de deelnemer de mogelijkheid te bieden om de
opgedane kennis onmiddellijk toe te passen in de praktijk. Aangezien de cursus
rechtstreeks onttrokken is aan dagelijkse vragen en praktijksituaties uit het
bedrijfsleven, is een zekere basiskennis inzake boekhouding en fiscaliteit vereist.
Voorafgaandelijk inschrijven is verplicht en is enkel mogelijk voor de volledige
reeks via de website van de Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be/opleidingen/tax-accountancy-management.
Meer info? contacteer Nausikaä Vandenbulcke via nausikaa.vandenbulcke@kdg.be


Op 24/10/2019 te Karel De Grote-Hogeschool, Campus Groenplaats
Nationalestraat 5, 2000 Antwerpen
Aanvang 18:00 - Duurtijd 4h - Prijs : zie website
Met medewerking van : Lieven Acke

Ingericht door : Karel de Grote-Hogeschool (KDG)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Nausikaä Vandenbulcke
Tel : 03 613 16 55 - Fax :
E-mail : nausikaa.vandenbulcke@kdg.be
- URL : www.kdg.be/opleidingen/tax-accountancy-management