[ FISCAAL RECHT ]
Wat met uw cvba na de nieuwe wet op de vennootschappen?
Deze opleiding biedt u in eerste instantie een beknopte inleiding tot het nieuwe
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) met een bijzondere
aandacht voor algemene wijzigingen die op alle vennootschapsvormen van
toepassing zijn.

Daarnaast wordt stilgestaan bij de vennootschapsvorm cvba zoals we die kennen
onder het (oude) Wetboek van vennootschappen om vervolgens de overstap te
maken naar het nieuwe WVV en de plaats van de cvba in dit nieuwe WVV.

Gezien het nieuwe WVV ingrijpende wijzigingen met zich meebrengt voor de
bestaande cvbas wordt in het laatste luik van de opleiding stilgestaan bij de
gevolgen in de praktijk. De wijze waarop bestaande cvbas zich kunnen
conformeren aan het WVV wordt geschetst, alsook wat de eventuele gevolgen zijn
indien dit niet (tijdig) zou gebeuren, dit alles met oog voor het tijdskader in het
licht van de inwerkintreding van het WVV en het overgangsrecht.

PROGRAMMA
Beknopte inleiding tot het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
(WVV) met bijzondere aandacht voor algemene wijzigingen
De cvba en het (oude) Wetboek van vennootschappen
De cvba en het nieuwe WVV
Gevolgen in de praktijk voor de bestaande cvbas:
Inwerkingtreding WVV en overgangsrecht
Conformeren aan het WVV
Gevolgen bij niet (tijdig) conformeren


Op 22/10/2019 te Westerlo
Provincie Antwerpen - Kamp C
Britselaan 20
2260 Westerlo

Aanvang 09:30 - Duurtijd 3h - Prijs : varieert van EUR 180 tot EUR 255 per sessie van 3 uur
Met medewerking van : Andy Beeckwee

Ingericht door : SBM - Skills voor Bedrijf en Medewerkers (SBM)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Greet Polfliet
Tel : 078/353 653 - Fax :
E-mail : greet.polfliet@sbm.be
- URL : http://www.sbm.be/