[ FISCAAL RECHT ]
HET OPRICHTEN VAN EEN VENNOOTSCHAP VOOR EEN VRIJ BEROEP : NOG OF TERUG ZINVOL ?

Steeds meer vrije beroepen (advocaten, maar ook artsen, notarissen,
apothekers, …) kiezen ervoor om hun beroep uit te oefenen in het kader van
een vennootschap. Veelal uit fiscale overwegingen. Maar wat zijn op dat vlak
de mogelijkheden en beperkingen ?

Hierbij wordt er uitvoerig stilgestaan bij de regels van het zomerakkoord …
We bekijken het fiscale luik voor wie erover nadenkt een vennootschap op te
richten, maar ook voor wie reeds een vennootschap heeft, wordt er bekeken
wat de mogelijkheden zijn om gelden fiscaal vriendelijk te onttrekken.

Dit seminarie geeft een volledig en actueel overzicht van de materie, en is
bovendien uiterst handig voor wie met dit onderwerp minder te maken heeft,
maar toch met een aantal concrete vragen zit.

Alles wordt opgenomen in een praktijkgerichte voordracht. Er is uitgebreide
mogelijkheid tot vraagstelling, maar vragen kunnen ook steeds vóór het
seminarie aan de spreker worden overgemaakt via e-mail gericht aan
info@artelegis.be.

Komen o.a. aan bod :
• De belangrijkste voordelen van het werken met een vennootschap: de
tariefvoordelen, de voordelen alle aard (zoals het onroerend goed), …
• Hoe gaan we te werk bij de omzetting van een eenmanszaak naar een
vennootschap ? Hoe verloopt de overstap fiscaal ?
• Welke instrumenten zijn in uw situatie bruikbaar om uw fiscale situatie
te optimaliseren? Hoe moet u hieruit selecteren?
• Hoe onttrekken we gelden aan de vennootschap : huurinkomen,
intrest (rekening-courant), dividend, … ? Wat zijn de mogelijkheden en
beperkingen hiervan ?
• Kan de vennootschap later ook een voordeel opleveren in het kader
van successieplanning door vastgoed onder te brengen in de vennootschap ?
• Nadenken over uw woning of ander onroerend goed : binnen of buiten
de vennootschap?
• Is een goodwillconstructie (nog) ideaal ? Zoja, hoe moet deze
gefinancierd worden ?
• De fiscaal vriendelijke pensioenopbouw
Enz.


Op 24/10/2019 te Brussel
Pictura Aeterna Art Gallery
Vier-Heemskinderenstraat 26
1000 Brussel

Aanvang 18:30 - Duurtijd 3,5h - Prijs : 195 EUR (excl. btw)
Met medewerking van : Marc Gielis

Ingericht door : ARTELEGIS vzw (ARTELEGIS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Jan Van Kerrebroeck
Tel : 0471/55.49.20 - Fax :
E-mail : info@artelegis.be
- URL : www.artelegis.be