[ VENN. RECHT ]
rechter-commissaris ten gronde, verslaggeving, machtiging, drop-box, taxatie - (RESERVE AUX MEMBRES)
rechter-commissaris ten gronde, verslaggeving, machtiging, drop-box, taxatie

Op 18/10/2019 te Brussel
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel
5e verd.-lokaal 519A
Waterloolaan 70 te 1000 Brussel

Aanvang 13:00 - Duurtijd 3h - Prijs :
Met medewerking van : Van Liempt Filip
Blockx René

Ingericht door : Nederlandse Ondernemingsrechtbank Brussel (NORB)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Toon Vanderbeuken
Tel : 0477303508 - Fax :
E-mail : toon@vanhan.be