[ VENN. RECHT ]
COMMV, VOF EN CV : NOG ZINVOL OF TOCH MAAR EEN BV ?

Sinds 1 mei 2019 is het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen in
werking getreden en hiermee werd de kapitaalloze bv ingevoerd. Onmiddellijk
rijst de vraag of de (gewone) commanditaire vennootschap (CommV) en de
vennootschap onder firma (vof) nog perspectieven hebben nu de wetgever
een bijzondere soepele bv-structuur in het leven geroepen heeft. We
analyseren beide vennootschapsvormen, waaraan relatief gezien weinig of
niets veranderd is, ten gronde, en we vergelijken die met de bv, zowel op
juridisch, boekhoudkundig als fiscaal vlak.

In het nieuwe wetboek wordt de cv afgeslankt. We onderzoeken in welke
omstandigheden de cv nog kan worden gebruikt.

We besteden ook aandacht aan een aantal nuttige clausules in de statuten
van deze vennootschapsvormen.

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

ˇ Wat onderscheid de CommV van de vof ? En van de bv ?

ˇ Kan een schuldeiser in alle omstandigheden uitvoeren op het vermogen ?

ˇ Kan ook een vennootschap vennoot zijn in een CommV of vof ?

ˇ Wat zijn de aandachtspunten bij het opmaken van de statuten ?

ˇ Hoe wordt het scheidingsaandeel fiscaal belast ?

ˇ Wat zijn de boekhoudkundige verplichtingen ?

ˇ Wat zijn de fiscale verschilpunten tussen enerzijds CommV en vof en
anderzijds bv ?

ˇ Kan ik een bestaande vof of CommV omzetten in een bv ? Hoe verloopt
de procedure in concreto ?

ˇ Moet een vof of CommV nooit een jaarrekening neerleggen ?

ˇ Moet er een zaakvoerder benoemd worden in een vof of CommV ?

ˇ Moet ik een algemene vergadering organiseren in een vof of CommV ?

ˇ Kan ik vrij uitstappen uit een vof of CommV ?

ˇ Waarom een cv ipv bv kiezen ?

Dit alles wordt opgenomen in een uitvoerige praktijkgerichte syllabus, die
modelstatuten van de CommV en vof zal bevatten.


Op 21/10/2019 te Antwerpen
Hotel Van der Valk
Luitenant Lippenslaan 66
2140 Antwerpen

Aanvang 14:00 - Duurtijd 4h - Prijs : 195 EUR (excl. btw)
Met medewerking van : Guy Poppe

Ingericht door : ARTELEGIS vzw (ARTELEGIS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Jan Van Kerrebroeck
Tel : 0471/55.49.20 - Fax :
E-mail : info@artelegis.be
- URL : www.artelegis.be